• +90 324 361 00 01
  • +90 324 361 00 15

AKADEMİK İMKANLAR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, çalışmalarını Çiftlikköy Kampüsü’nde sürdürmektedir. Öğrencilerin, bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki yönden en üst düzeyde ve çok yönlü olarak gelişmelerine yardımcı olan merkez, öğrenim sürecinde ortaya çıkabilecek olan çeşitli problemlere yönelik de önleyici ve gelişimsel çalışmalar yürütmektedir.

Merkezde, bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, önleyici/gelişimsel programlar, müşavirlik, krize müdahale, yönlendirme (sevk), program değerlendirme, araştırma ve eğitim gibi hizmetler sunulmaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında hayata geçirilen online danışma uygulaması ile, Mersin’in farklı ilçelerinde öğrenim gören öğrencilere çevrimiçi bireysel psikolojik danışma hizmeti sunulmaktadır.

Ortak Seçmeli Ders (OSD)

Lisans programlarının ikinci sınıf öğrencilerine uygulanan Ortak Seçmeli Ders Uygulaması ile öğrencilerin kendi bölümleri dışında ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Ders içerikleri; topluma hizmet uygulamaları, kültür ve sanat aktiviteleri, spor ve sağlık aktiviteleri, çevre duyarlılığını geliştirme, bilimi yaygınlaştırma, tarih kültürünü geliştirme, iletişim becerileri, yabancı dil becerileri gibi kazanımlara yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Engelsiz Yaşam Birimi

Engelli öğrencilere destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir ortam sağlamak amacıyla Engelsiz Yaşam Birimi faaliyet göstermektedir. Birimin yürüttüğü faaliyetler şunlardır:

Fiziksel engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar: Rampa, orta refüj, bina içi ve dış alan asansörleri, engelli tuvaleti gibi iyileştirme çalışmalarının yanı sıra bilgisayar, kabartma yazıcı, tarayıcı, sesli kitap uygulamalarıyla engelli öğrencilere destek olunmaktadır.

Mersin Üniversitesi Erişebilirlik Haritası: Web sayfamızda yayınlanan bu harita ile üniversitemiz birimlerine ulaşılabilirliğinin izlenmesi sağlanmıştır. Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk uygulamadır.

Akademik engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar: Sesli ders kitabı projesi hazırlanmış ayrıca Mersin Üniversitesi Engelli Eğitim ve Sınav Esasları hazırlanarak uygulamaya geçirilmiştir.

Sosyal erişilebilirlik konusunda atılan adımlar: Öğrencilerin spor yapma konusundaki destek talepleri karşılanmış, yemekhanede servis konusunda kampüse geliş-gidişlerde ise ulaşım desteği sağlanmıştır. Bu çalışma da Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk örnek uygulamadır.

Toplumsal Projelerimiz: Fiziksel Engelli Mesleki Eğitim ve Destek Merkezi projesiyle engellilere mesleki eğitim verilmiş, Kapakları Toplayalım Engelleri Kaldıralım projesiyle ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye temin edilmiştir.

Ödüller: Engelsiz kampüs çalışmalarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Ulaşılabilirlik Kalite Teşvik Ödülü'ne; engellilere yönelik hazırlanan “Fiziksel Erişilebilirlik Haritası” ve akademik erişilebilirliğe yönelik hazırlanan “Sesli Ders Kitabı” projesi ile Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından “Engelsiz Eğitim” dalında ödüle değer bulunmuştur.

Yatay Geçiş

Mersin Üniversitesi bünyesinde bir eğitim programına kaydolmuş ve öğrenimde başarı göstermiş öğrenciler, eğitimi sırasında kendi isteğine, yeteneğine ve diğer özel durumlarına daha uygun eşdeğer bir programa geçebilme olanağına sahiptirler.

Yandal ve Çift Anadal

Lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları başka bir dalda öğrenim görme imkânına (Yandal Programı) ya da ikinci bir dalda lisans diploması alma imkanına (Çift Anadal Programı) sahiptirler.

Uzaktan Eğitim

Mersin Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen Uzaktan Eğitim programı, internet üzerinden yapılan bir eğitim modeli olup, teknik programlarda ülkemizdeki ilk ve tek internet üzerinden yapılan eğitim programıdır.

Bu uygulama ile eğitim almak isteyen daha büyük kitlelere eğitim imkânı sağlanmakta, eğitimde fırsat eşitliği yaratılmaktadır. Örgün eğitim programları ile eşdeğer ve aynı müfredatın izlenmesi esasına dayanmaktadır.

e-İşletme

Uzaktan eğitim modeli, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programında da (e-İşletme) uygulanmaktadır. Programda genel olarak; finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, organizasyon yönetimi, enformasyon yönetimi, karar verme teknikleri gibi derslere yer verilmektedir.

Uzaktan öğretim tekniğine dayanan e-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde, mülakat uygulaması yapılmamaktadır.

Yabancı Dil

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı pek çok bölüm ve programda ‘bir yıl süreli zorunlu’ yabancı dil hazırlık programı ya da kontenjan dâhilinde ‘bir yıl süreli isteğe bağlı’ yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır.

Ayrıca bazı bölüm ve programlarda ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca okutulur.

Mimarlık Fakültesi’ne bağlı Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde ise yüzde yüz İngilizce eğitim verilmektedir.

Erasmus Programı

Üniversitemiz, Avrupa Birliği Yükseköğretim sözleşmesi olan ‘Erasmus Beyannamesi’ni 2004 yılında imzalamış ve öğrencilerine ‘Avrupalı’ kimliği kazandırmıştır. Öğrenciler, Erasmus eğitim programı ile çok kültürlü değişim programına yurt dışında katılabilmektedir. Böylelikle, Avrupa’daki bir üniversitede misafir öğrenci olarak eğitimlerinin bir kısmına devam edebilmekte, staj yapabilmekte ve uluslararası bir projede yer alabilmektedirler.

Erasmus programı kapsamında yurt dışından gelen çok sayıda öğrenci de üniversitemizde eğitim görmekte; personel değişimi kapsamında da akademik ve idari personelimiz yurtdışındaki üniversitelerde hareketlilikten faydalanabilmektedir.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı kapsamında, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilmektedir.

Mevlana Değişim Protokolleri ile; 2015-2016 Akademik Yılından beri üniversitemiz öğrencileri, bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedir. Aynı şekilde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler de bir veya iki yarıyıl süresince eğitim ve öğretim faaliyetlerine, öğretim elemanları ise en az iki hafta süresince ders verme faaliyetlerine üniversitemizde katılabilmektedir.

Farabi Değişim Programı

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimine olanak sağlayan Farabi Değişim Programı kapsamında, çeşitli üniversiteler ile protokoller imzalamıştır.

Farabi Değişim Protokolleri ile üniversitemiz öğrencileri, bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedir.

Bologna Süreci

Bologna Süreci'nin gereklerine yönelik olarak çeşitli faaliyetler yürüten Mersin Üniversitesi, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hareketliliğini sağlayarak yaygınlaştırılmakta; yaşam boyu eğitimi teşvik etmektedir.

 
Santral: +90 324 361 0001
 
Faks: +90 324 361 0073
 
Kalite Yönetim Sistemi