• +90 324 361 00 01
  • +90 324 361 00 15

GENEL BİLGİLER

Mersin Üniversitesi, TBMM’nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş, 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçmiştir.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında yirmi altıncı yaşını dolduran Üniversitemiz, ilk mezunlarını 1997 yılı Haziran ayında vermiştir.

Mersin Üniversitesi, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarını yürütecek Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri’ne öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
 

1995-1996 eğitim-öğretim yılında Su Ürünleri Fakültesi, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi faaliyete geçmiştir. 15 Mart 1999 tarihinde de Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) hizmete açılmıştır. Merkez, 2007 tarihinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi adını almıştır.

Mersin Üniversitesi mevcut 6 fakültesine, 1999 yılında Eğitim, Mimarlık Fakültelerini, 2000 yılında Eczacılık Fakültesi’ni, 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim ve İletişim Fakültelerini ekleyerek fakülte sayısını 11’e çıkarmıştır. Bu fakültelerimizden Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 02.11.2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı kararı ile kapatılmış ve aynı kararla Teknoloji Fakültesi açılması uygun görülmüştür. Bakanlar Kurulunun 16.12.2011 tarihli 2011/2605 sayılı kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak yerine Turizm Fakültesi kurulması uygun görülmüştür. Bakanlar Kurulunun 20.09.2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı kararı ile Denizcilik Fakültesi kurulması uygun görülmüş olup Fakülte sayısı 13’e yükselmiştir.2015 yılında Diş Hekimliği Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2016 yılında İslami İlimler Fakültesi, 2017 yılında Hemşirelik Fakültesi’nin kurulması ile fakülte sayısı 17’ye çıkmıştır. Tarsus Teknoloji Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 18.05.2018 tarihli 7141 sayılı kanun ile kurulan Tarsus Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı 18.04.2019 tarihli 968 sayılı kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulması uygun görülmüş olup güncel fakülte sayısı 16’dır. Mersin Üniversitesi bünyesindeki fakülteler: Denizcilik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Turizm Fakültesi’dir.

Devlet Konservatuvarı, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında orta öğretim düzeyinde öğrenci alarak açılmış; 1997- 1998 eğitim-öğretim yılında lisans programına başlamıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2002-2003 eğitim- öğretim yılında Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu öğretime başlamıştır. Rektörlük Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu’na dönüştürülmüş, 27 Haziran 2005 tarihinde Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, 9 Aralık 2005 tarihinde Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve 30 Eylül 2006 tarihinde ise Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 16.12.2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı kararı ile kapatılması ile yüksekokul sayısı 8’e inmiştir.03 Ağustos 2016 tarihinde Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nun kurulması ile yüksekokul sayısı 9’a çıkmıştır. Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 18 Mayıs 2018 tarihli 7141 sayılı kanun ile kurulan Tarsus Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı 18.04.2019 tarihli 968 sayılı kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulması uygun görülmüş olup güncel yüksekokul sayısı 7’dir. Mersin Üniversitesi bünyesindeki yüksekokullar: Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu’dur.

Kuruluşunda 4 meslek Yüksekokulu bulunan üniversitemizde bugün itibarıyla 11 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bunlar; Anamur, Aydıncık, Denizcilik, Erdemli, Gülnar Mustafa Baysan, Mut, Silifke, Mersin, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarıdır.

Üniversitemizde Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüne ek olarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü faaliyete geçerek toplamda 5 enstitü ile lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitime devam etmektedir.

Üniversitemizde araştırma merkezi sayısı 40’a yükselmiştir. Bunlar; Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Biyoteknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bölgesel İzleme Uygulama Merkezi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Görsel-İşitsel Yapımlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Merkezi, Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi, Kozmetik Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğrenme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Özel Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Restorasyon ve Koruma Merkezi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

 
Santral: +90 324 361 0001
 
Faks: +90 324 361 0073
 
Kalite Yönetim Sistemi